A-label verhoogt woningwaarde

A-label verhoogt woningwaarde

Het nieuwe definitieve energielabel laat groene sporen na op de transacties op onze koopwoningmarkt. Een gunstig A-label verhoogt de transactieprijs met ruim 12 duizend euro, terwijl een ongunstig G-label de verkoopopbrengst met juist ruim 13 duizend euro prijspremie verlaagt, beiden ten opzichte van het gemiddelde D-label (zie figuur 1 hieronder, prijs-effect per labelcategorie Q3 2015).

figuur1_energielabelindex1503Onderzoekers van het TIAS VastgoedLAB onderzoeken al ruim 5 jaar de effecten van het energielabel op de koopwoningmarkt. In januari van dit jaar is dit label vervangen door een nieuwe generatie labels die op grote schaal in de woningmarkt worden toegepast. Zo is ruim driekwart van alle onderzochte woningtransacties uit het derde kwartaal van 2015 voorzien van een energielabel. Zodoende onderzochten de onderzoekers 27.044 gelabelde NVM-transacties; grootschalig cijfer materiaal waaruit bleek dat gunstige energielabels de transactieprijs verhoogden en de verkoop wisten te versnellen.

Belangrijke stap in bewustwording

“Het goede nieuws dat een woning zuinig te verwarmen is, kan uiteraard rekenen op een prijspremie. De gebruikskosten van de woning zijn immers lager, waardoor de woning waardevoller wordt voor de eigenaar. Het label zorgt ervoor dat deze informatie nog voor de verkoop breed bekend wordt en dat is een belangrijke stap in de bewustwording ten aanzien van ons energieverbruik in de vastgoedmarkt,” zegt prof.dr. Dirk Brounen, de onderzoeksleider in dit project.

De prijseffecten van dit nieuwe label zijn sterker dan in het voorgaande (tweede) kwartaal. Zo is prijspremie voor een groen A-label gestegen van €6.522 in het tweede kwartaal 2015 naar €12.410 in kwartaal 3. Anderzijds, is de rode prijskorting voor het G-label ietwat gekrompen van €16.125 naar €13.762.

Woningen verkopen sneller met groen label

Naast deze invloed op de prijs, keken de onderzoekers ook naar het effect op de verkoopsnelheid. Figuur 2 (links,effect van energielabel op verkooptijd) laat zien dat gunstige energielabels de verkoop versnellen. Zo vinden A-label woningen 70 dagen eerder een volgende koper. Naarmate het label rood kleurt, loopt deze verkooptijd echter op. Zo kost de verkoop van rood-gelabelde G-woningen ruim 70 dagen langer dan gemiddeld (D-label).

figuur2_energielabelindex1503“Het nieuwe energielabel lijkt haar plaats in de woningmarkt te hebben gevonden”, aldus Brounen. “Nu ruim driekwart van alle transacties voorzien is van het label is de totale prijsimpact van het label in belang gegroeid. Steeds meer kopers en verkopers herkennen de waarde van de informatie die het label heeft ten aanzien de toekomstige energiekosten van hun woning en prijzen dat bij de aankoop al in”.

Over het onderzoek: De onderzoekers volgen de effecten van het energielabel op de koopwoningmarkt op kwartaalbasis en beschikken hiervoor over de transactiecijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en de energielabel informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De prijseffecten worden bestudeerd op basis van een gevalideerd onderzoekmodel zoals beschreven in “On the economics of energy labels in the housing market” van Brounen en Kok en gepubliceerd in de Journal of Environmental Economics and Management 2011.