Ecologie

In de stedelijke omgeving is er bijna geen ruimte meer voor plant- en diersoorten. Door verhardingen en steeds betere kierdichting  in en om gebouwen worden dieren, insecten en planten buitengesloten.

De biodiversiteit neemt sterk af, wat invloed heeft op de gezondheid van een leefomgeving. Voor een leefbare stad moet de natuur weer toegelaten worden tot de stad.

Een misverstand is dat het toelaten van insecten en dieren in onze omgeving tot overlast zorgt. Er zijn talloze maatregelen om op een eenvoudige manier toch leefruimte te bieden aan andere levensvormen, zonder dat wij elkaar in de weg zitten.