Energie

In onze huidige maatschappij is energie als één van de belangrijkste levensbehoeften te beschouwen. Een huishouden is in steeds grotere mate afhankelijk van een constante aanvoer van elektriciteit en warmte.

Ondertussen is er een transitie gaande van energie opgewekt uit eindige grondstoffen, naar opgewekte energie uit hernieuwbare bronnen als zon, wind, water en biomassa.

Een andere beweging is om het energieverbruik van een gebouw te beperken tot een minimum door het zoveel mogelijk af te stemmen op het lokale klimaat. Dit wordt installatiearm bouwen of bioklimatische architectuur genoemd. Hierbij wordt het binnenklimaat niet door installaties geregeld, maar door bouwkundige ingrepen.