Sociaal

Een duurzame leefomgeving heeft niet alleen met de bebouwing te maken. Op de eerste plaats moeten altijd de mensen staan die er gebruik van maken. Voor een duurzaam plan is de betrokkenheid van de gebruiker onmisbaar. Wat vindt de gebruiker belangrijk? Hoe levensloopbestendig is het plan? Hoe groot is het gevoel van veiligheid?

Het niveau waarop ontworpen wordt is het belangrijkste uitganspunt om antwoord te geven op deze vragen. Het ontwerp van een gebouw speelt een belangrijke rol in het welzijnsgevoel van een mens. Inrichting van buurten en wijken bepalen hoe leefbaar en duurzaam een stad is. Hoe beter iets voelt, hoe waardevoller het is, hoe langer het blijft staan.