Stromen

In een gebouw gaan veel stromen in en uit. Denk hierbij aan mensen die er wonen/werken, of energie die nodig is voor het gebruik van het gebouw. Ook gaan er veel goederen naar binnen ter consumptie van de gebruikers, welke als afval het gebouw weer verlaten. Al deze stromen hebben invloed op elkaar en kunnen elkaar zelfs aanvullen.

Door deze stromen te indexeren worden potenties van het gebruik van afval stromen in kaart gebracht. Wanneer de schaal vergroot wordt en in plaats van één gebouw, een buurt, wijk of zelfs stad wordt bekeken zijn de mogelijkheden talrijk. Bijvoorbeeld het warmte overschot uit de koeling van een supermarkt gebruiken voor het verwarmen van woningen.