Visie en Ambitie

ONZE AMBITIE

Met ervaring en enthousiasme helpen wij graag om uw duurzame wens mogelijk te maken.

MISSIE: Een bewustere wereld

Met alle mogelijkheden die er tegenwoordig al zijn, en wat er alleen maar meer worden, vinden wij van Groei dat er nog te weinig actie op volgt. Graag verschaffen wij duidelijkheid in de mogelijkheden van een duurzame wereld en maken wij duurzaamheid bereikbaar en realistisch. Daarnaast brengen wij mensen bewustzijn bij in het nastreven van een duurzame levenswereld.

VISIE: Een mentor.

Een mentor die personen/bedrijven adviseert en begeleid in de verschillende onderdelen van duurzaamheid. Duurzaamheid is eenvoudiger te begrijpen d.m.v. onze 5-punten visie. Onderdelen kunnen individueel of in samenhang worden nagestreefd.

STRATEGIE: Duurzaamheid concreet maken

Toekomstwaarde van gebouw en omgeving vergoten door advies en begeleiding aan te bieden. Het advies wordt gericht op de ambities van de opdrachtgever. Door middel van de 5-punten visie worden de ambities en dromen van de opdrachtgever naar boven gehaald en in kaart gebracht. Concreet willen wij daarmee bereiken dat de gebouwde omgeving verbeterd wordt in levensloop bestendigheid, milieuprestaties en comfortbeleving.

VIJF-PUNTEN VISIE

Wij zijn van mening dat duurzaamheid verder reikt dan alleen de component energie, veel verder.

Precies om die reden hebben wij onze vijf-punten visie opgesteld. Gebaseerd op het principe dat er bij een project verder gekeken moet worden dan alleen energiebesparing, maar dat andere aspecten net zo, of misschien wel belangrijker zijn.

Om onze Missie en Ambitie te concretiseren proberen wij bij alle projecten zo veel mogelijk te werken met onze vijf-punten visie. Klik hieronder op de vijf icoontjes om meer informatie te vinden over het specifieke duurzaamheidsaspect.